POLITYKA PRYWATNOŚCI – INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Twoich danych osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe w zakresie działalności marketingowej jest Wilanowska Metro Park Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000901218, (dalej „My” lub „Wilanowska Metro Park”).

Kontakt z administratorem
Celem wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych możesz skontaktować się z administratorem:

 • mailowo: [email protected],
 • listownie na adres: ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa,
 • telefonicznie: 22 329 11 76,
 • osobiście w siedzibie administratora.

Kontakt z inspektorem danych osobowych Wilanowska Metro Park Sp. z o.o.
W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem i ochroną Twoich danych osobowych możesz się skontaktować mailowo z wyznaczonym w Wilanowska Metro Park inspektorem ochrony danych:

 • listownie na adres: Wilanowska Metro Park Sp. z o. o., ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa,
 • przez e-mail: [email protected],
 • telefonicznie: 22 329 11 76.

Źródło pozyskania Twoich danych
Otrzymaliśmy je od Ciebie poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej (www.wilanowskametropark.com.pl) albo w formie papierowej przy okazji kontaktu z naszym przedstawicielem handlowym.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez PARK PROJECTS
Na podstawie Twojej zgody uzyskanej poprzez uzupełnienie i przekazanie formularza kontaktowego, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przedstawienia oferty dotyczącej naszych produktów, usług, w celach marketingowych, przekazywania informacji handlowych w tym materiałów reklamowych promujących nasze produkty, informacji o organizowanych przez nas wydarzeniach, a także w celu przeprowadzania badania satysfakcji i oceny produktów oraz usług świadczonych przez spółkę Wilanowska Metro Park Sp. z o.o.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”).

Udostępnienie swoich danych osobowych
Podanie Twoich danych osobowych (imię i nazwisko oraz adres e-mail) jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne, abyśmy mogli przesłać informacje handlowe tj. ofertę, promocje itp. Dodatkowo możesz podać nam Twój numer telefonu, co ułatwi nam bezpośredni kontakt z Tobą.

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Ci:

 • Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii.
 • Prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych.
 • Prawo żądania usunięcia danych osobowych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub Twojej zgody.
 • Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. W celu cofnięcia zgody należy skierować żądanie pod adres email: [email protected].
 • Prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Czas przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane dla celów marketingowych przechowujemy do czasu, aż cofniesz zgodę (jeśli przetwarzamy je wyłącznie na podstawie Twojej zgody), wniesiesz sprzeciw wobec takiego przetwarzania lub do momentu, aż sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Udostępnianie Twoich danych osobowych
Twoje dane udostępniane są naszemu dostawcy oprogramowania umożliwiającego zarządzanie bazą naszych klientów, a także podmiotowi, któremu zlecamy wsparcie przy zarządzaniu naszą stroną internetową.

Automatyczne przetwarzanie Twoich danych osobowych (profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa
W zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych będzie dochodzić do zautomatyzowanego (przy użyciu oprogramowania IT pozwalającego na zarządzanie naszą bazą Klientów) profilowania polegającego na przykład na tworzeniu poszczególnych kategorii naszych Klientów w oparciu o ich preferencje i przedstawianiu odpowiednich ofert z uwzględnieniem powyższych zainteresowań tj. deklarowany metraż, układ, rodzaj lokalu. W wyniku takiego przetwarzania nie będą zapadały wobec Twojej osoby żadne decyzje wywołujące skutki prawne, finansowe, albo inne podobne.